Resurse umane

0
de activitate
Image
Image
Image

Resurse umane

• -Elaborarea şi/sau actualizarea regulamentului intern;
• -Întocmirea fişei postului împreună cu anexele în domeniile SSM, PSI - SU, SMI, Protecţia Mediului;
• -Întocmirea organigramei generale a unităţii şi/sau a departamentului, secţiei, punctului de lucru, etc.
• -Întocmirea contractului colectiv de muncă, inclusiv clauzele speciale (de neconcurenţă, deplasare, confidenţialitate, etc.) toate în conformitate cu noul Cod al Muncii;
• -Participarea la interviurile cu potenţialii angajaţi;
• -Întocmirea procedurilor operaţionale cerute de SMI în domeniul resurselor umane;
• -Organizarea de activităţi de întărire a echipei (gen team-building);
• -Seminarii de motivare, conştientizare, comunicare;
• -Medierea conflictelor de muncă;
• -Consiliere psihologică;
• -Consiliere juridică.