Tabel cu legislatia pe domeniul de igiena si sanatate publica

TABEL CU LEGISLAŢIA PE DOMENIUL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE BUBLICĂ

 

Nr. crt.

Tipul actului comunitar

Nr. act comunitar/ Codul

Titlul proiectul de Normă sanitară

veterinară

Actul juridic românesc şi M. Of. în care a apărut

CONTROALE INTRACOMUNITARE

CONTROALE INTRACOMUNITARE – ANIMALE VII

Dir. Cons.

 

90/425/CEE

 

 

Ordin pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu unele animale vii şi produse de origine animală

- Ordin 580/10.12.2002

M. Of. 250/11.04.2003

 

 

Dec. Com.

 

93/444/CEE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 2 iulie 1993 privind normele detaliate care se aplică schimburilor intracomunitare de anumite animale vii şi produse destinate exportului  către ţările terţe

 

 

Dec. Com.

 

94/338/CEE

 

 

„Norma sanitară veterinară care stabileşte regulile detaliate de aplicare a Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu Statele Membre pentru unele animale vii şi produse de origine animală privitoare la prelevarea probelor în scopul inspecţiilor veterinare la locul de destinaţie”

- Ordin 584/10.12.2002

M. Of. 938/20.12.02

 

5.

Dec. Com.

 

94/339/CE

 

 

„Norma sanitară veterinară care stabileşte regulile detaliate de aplicare a articolului 9 aliniatul (1) al Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu Statele Membre cu unele animale vii şi produse de origine animală”

- Ordin 607/16.12.2002

M. Of. 957/27.12.2002

 

6.

Reg. Com.

599/04/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisieidin 30 martie 2004

de adoptare a unui model armonizat de certificat și de proces-verbal al inspecției, referitoare la comerțul intracomunitar cu animale și cu produse de origine animală

 

 

CTROALE INTRACOMUNITARE  – produse de origine animală 

Dir. Cons.

 

89/662/CEE

 

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală

- Ordin 256/23.10.2006

M. Of. 935/17.11.2006

 

certificarea animalelor şi a produselor de origine animală – COMERŢ

10.

Dir. Cons.

 

96/93/CE

 

Norma sanitară veterinară  cu privire la certificarea animalelor şi a produselor de origine animală

 

 

- Ordin 125/02.06.2006

M. Of. 518/15.06.2006

 

11.

Dec. Com.

97/94/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 8 ianuarie 1997 privind unele măsuri necesare pentru punerea în aplicare a normelor de certificare a

anumitor produse animaliere

 

12.

MĂSURI DE PROTECŢIE – TSE

13.

Reg. Com.

446/2004/CE

 

Regulamentul Comisiei (CE) din 10 Martie 2004 care abrogă un număr de decizii în legătură cu subprodusele de origine amimală.

 

14.

MĂSURI DE PROTECŢIE – FEBRA AFTOASĂ

15.

Dec. Com.

01/304/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 11 aprilie 2001 privind marcarea şi utilizarea unor produse animale în legătură cu Decizia 2001/172/CE referitoare la unele măsuri de protecţie contra febrei aftoase în Regatul Unit

 

16.

Dec. Com.

01/305/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 11 aprilie 2001  cu privire la marcarea şi utilizarea unor produse de origine animală referitoare la unele măsuri de protecţie faţă de febra  aftoasă din Olanda”

 

 

17.

Dec. Com.

96/414/CE

 

Decizia Comisiei din 4 iulie 1996 privind măsurile de protecție cu privire la importurile de animale și de produse de origine animală provenind din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, datorită apariției focarelor de febră aftoasă

 

18.

MĂSURI DE PROTECŢIE ––PRODUSE DE ORIG. ANIM.-TRICHINELLA

 

19.

Reg. Com.

2075/2005/CE

 

 

REGULAMENTUL (CE) Nr. 2075/2005 AL COMISIEI din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenta de Trichinella în carne

 

 

20.

Reg. Com.

1665/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1665/2006 AL COMISIEIdin 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne

 

21.

CONTROALE ASUPRA IMPORTURILOR

22.

Dir. Cons.

97/78/CE

 

Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii produsele şi subprodusele de origine animală şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

 

 

- Ordin 122/23.11.2005

M.Of. 1.090/5.12.2005

 

23.

Dir. Cons

97/78/CE

 

ORDIN nr. 138 din 14 decembrie 2005

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspectie la frontiera in baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse in anexele la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontiera

- Ordin nr. 138 din 14.12. 2005

M. Of. 1.174/27.12.2005

 

24.

Dec. Com.

 

94/360/CEE

 

„Norma sanitară veterinară privind frecvenţa redusă a controalelor fizice a transporturilor unor produse ce urmează a fi implementate din ţările terţe, în baza „Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări terţe în România” „

- Ordin 645/23.12.2002

M. Of. 152/10.03.2003

M. Of. 152 bis/10.03.2003 (anexa)

 

25.

Dir. Cons.

 

97/78/CEE

 

 

„Norma sanitară veterinară care stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe”,

- Ordin 206/25.08.2006

M. Of. 752/04.09.2006

 

26.

Dec. Com.

 

00/25/CEE

 

 

„Norma Sanitară Veterinară stabilind reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor art. 9 al ”Normei sanitare veterinare ce reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe în România” referitoare la transbordarea produselor la un post de inspecţie de frontieră unde transporturile sunt destinate pentru un eventual import în România, şi care modifică „Norma sanitară veterinară stabilind metodele de control veterinar pentru produsele provenite din ţări terţe destinate pentru zone libere, depozite libere sau depozite vamale, precum şi pe durata prin România a transportului dintr-o ţară terţă câtre altă ţară terţă „.

 

- Ordin 18/15.01.2003

M. Of. 155/11.03.2003

M. Of. 155 bis/11.03.2003 (anexa)

 

27.

Dec. Com.

 

00/208/CEE

 

 

ORDIN nr. 252 din 17 octombrie 2006

Norma sanitara veterinara care stabileste reguli detaliate in ceea ce priveste tranzitul pe teritoriul Comunitatii Europene, numai pe cale rutiera, dintr-o tara terta intr-o alta tara terta, al produselor de origine animala, pentru aplicarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte

- Ordin 252/17.10.2006

M. Of. 935/17.11.2006

 

28.

Dec. Com.

 

00/571/CEE

 

 

„Normă Sanitară Veterinară stabilind metodele controalelor veterinare pentru produsele provenite din ţări terţe destinate introducerii în zonele libere, depozite libere, depozite vamale sau care furnizează mijloace de transport maritim pentru trecerea frontierei”,

- Ordin 648/23.12.2002

M. Of. 152/10.03.2003

M. Of. 152 bis/10.03.2003 (anexa)

 

29.

Dec. Com.

 

02/349/CE

 

„Norma sanitară veterinară ce stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie veterinară de frontieră pe baza „Normei sanitare veterinare stabilind principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din ţări terţe”

- Ordin 122/23.11.2005

M. Of. 1090/5.12.2006

 

 

30.

Reg. Com.

136/04/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 136/2004 AL COMISIEI din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor veterinare la punctele de control la frontiera ale Comunitatii la importul produselor provenind din tari terte

 

31.

Dec. Com

2005/34/EC

 

Normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte standarde armonizate privind testarea pentru anumite reziduuri în produse de origine animală importate din ţări terţe

- Ordin 54/1.06.2005

M. Of. 495/13.06.2005

 

32.

Dec. Com.

2006/590/CE

 

Decizia Comisiei din 1 Septembrie 2006 care modifică deciziile 94/360/EC şi 2001/812/EC cu privire la controalele veterinare aupra produselor di ţările terţe

 

 

 

 

MĂSURI DE PROTECŢIE – PRODUSE PESCĂREŞTI

33.

Dec.Com.

97/620/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 16 septembrie 1997 privind anumite măsuri de protecţie cu privire la anumite produse pescăreşti originare din China şi de modificare a Deciziei 97/368/CE a Comisiei

 

34.

Dec.Com.

97/805/CE

98/321/CE

 

DECIZIA COMISIEIdin 26 noiembrie 1997privind anumite măsuri de protecţie cu privire la anumite produse pescăreşti originare din China şi de modificare a Deciziei 97/368/CE

 

 

 

35.

Dec.Com.

02/249/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 27 martie 2002 privind unele măsuri de protecţie în ceea ce priveşte anumite produse pescăreşti şi de acvacultură destinate consumului uman şi importate din Myanmar

 

 

36.

Dec.Com.

2002/251/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 27 martie 2002 privind anumite măsuri de protecţie în ceea ce priveşte carnea de pasăre şi anumite produse pescăreşti şi de acvacultură destinate consumului uman şi importate dinThailanda

 

37.

Dec. Com.

03/546/CE

 

Decizia Comisiei din 22 iulie 2003 care abrogă Decizia 2001/705/EC legate de măsurile de protecţie cu privire la anumite produse pescăreşti şi de acvacultură destinate consumului uman originare din Indonezia.

 

 

38.

Dec. Com.

04/98/CE

 

Decizia Comisiei din  29 ianuarie 2004 care abrogă Decizia 96/293/EC în legătură cu măsurile de protecţie cu privire la anumite produse pescăreşti originare din Mauritania

 

 

39.

Dec. Com.

2006/241/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 24 martie 2006 privind anumite măsuri de protecţie cu privire la unele produse de origine animală, cu excepţia produselor pescăreşti, originare din Madagascar

 

 

40.

MĂSURI DE PROTECŢIE  – ALTE PRODUSE

41.

Dec.Com.

02/994/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 20 decembrie 2002 privind anumite măsuri de protecţie cu privire la produsele de origine animală importate din China 

 

 

42.

Dec. Com.

04/225/CE

 

DECIZIA COMISIEIdin 2 martie 2004 privind măsurile de protecţie cu privire la anumite animale vii şi produse animaliere originare sau provenind din Albania

 

 

 

43.

Dec. Com.

2005/573/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 22 iulie 2005 de modificare a Deciziei 2002/994/CE privind anumite măsuri de protecţie cu privire la produsele de origine animală importate din China

 

 

44.

PIF-URI

45.

Dec. Com.

 

93/352/CEE

 

Norma sanitară veterinară ce stabileşte derogări de la condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie de frontieră localizate în porturile în care se debarcă peşte

- Ordin 530/13.08.2003

M. Of. 702/7.10.2003

 

46.

Dec. Com.

 

01/812/CE

 

ORDIN nr. 506 din 5 august 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţări terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră

- Ordin 48/13.01.2004

M. Of. 64/26.01.2004

(completare Ordinul 506/2003)

Abrogat de art.4 din Ord. 19/2007

 

47.

Dec. Com.

01/881/CE

 

 

„Norma sanitară veterinară ce stabileşte lista posturilor de inspecţie la frontieră convenite pentru  efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii şi produselor de origine animală provenind din ţări terţe şi actualizază regulile detaliate privind controalele ce urmeză să fie efectuate de către experţii C E“

- Ordin 81/29.08.2005

M. Of. 822/12.09.2005

 

48.

Dec. Com.

05/92/CE

 

 

Decizia Comisiei privind condiţiile de sănătate a animalelor, certificare şi prevederi tranzitorii referitoare la perioada de introducere şi depozitare pentru transportul  anumitor produse de origine animală în zone libere, depozite libere şi spaţii ale operatorilor ce aprovizionează mijloacele de transport maritim de trecere a frontierei în Comunitate

 

 

 

49.

Dec. Com.

05/93/CE

 

Decizia Comisiei referitoare la prevederi tranzitorii privind introducerea şi perioada de depozitare pentru transportul de anumite produse de origine animală în depozite vamale în Comunitate

 

 

50.

Dec. Com.

2005/13/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 3 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 2001/881/CE de stabilire a listei punctelor de control la frontieră desemnate pentru controalele veterinare ale animalelor şi produselor animale din ţări terţe şi de actualizare a normelor detaliate privind controalele care trebuie efectuate de specialiştii Comisiei

 

51.

Dec. Com.

2005/755/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 25 octombrie 2005 de modificare a Deciziilor 2005/92/CE şi 2005/93/CE privind exportul de anumite produse către ţările terţe

 

 

SISTEMUL COMPUTERIZAT SHIFT

52.

Dec Com

 

97/152/CE

 

„Norma sanitara veterinara privind informatiile ce trebuie introduse in fisierul computerizat privind activitatile de transport de animale sau produse animaliere ce provin din tari terte si care sunt reexpediate”

- Ordin 456/14.07.2003

M. Of. 561/5.08.2003

 

53.

Dec. Com

 

97/394/CE

 

Normă sanitară veterinară  ce stabileşte informaţiile minime necesare pentru baza de date privind animalele şi produsele de origine animală introduse în România

- Ordin 433/10.07.2003

M. Of. 552/31.07.2003

 

 

finanţarea inspecţiilor  

54.

Dir. Cons.

 

85/73/CEE

 

 

- 1.009/5.12.2003 - privind înlocuirea anexei la Norma sanitară veterinară referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002

Abrogată de 882/2004, de la 1.01.2008

- HG 925/11.08.2005

M. Of. 804/5.09.2005

- Ordin 259/20.06.2002

M. Of. 630/26.08.2002

(partea pt. frontiere)

- Ordin 1.009/23.12.2003

M. Of.  929/23.12.2003

(modifică O. 259/2002)

55.

Dir. Cons.

88/409/CEE

 

Normă sanitară veterinară ce stabileşte regulile de sănătate ce se aplică pentru carnea destinată pieţei domestice şi nivelul onorariilor practicate pentru inspecţia acesteia

 

 

 

IDENTIFICAREA ANIMALELOR

 

IDENTIFICAREA  BOVINELOR

56.

Reg.Com.

494/98/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 494/98 AL COMISIEI din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor

 

57.

Reg. Parl. Europ. Şi al Cons.

 

1760/00/CE

 

REGULAMENTUL CONSILIULUI SI AL PARLAMENTULUI EUROPEAN (CE) nr. 1760/2000 din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si înregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si mânzat si a produselor din carne de vita si mânzat si de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 820/97

58.

Reg. Com.

 

1082/03/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 1082/2003 AL COMISIEI din 23 iunie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste controalele minime care trebuie efectuate în cadrul sistemului de identificare si de înregistrare a bovinelor

 

59.

Reg. Com.

911/04/CE

 

Regulamentul Comisiei nr. 911/2004 din 29 aprilie 2004  de implementare a Reg. 1760/2000 al PE şi al Consiliului cu privire la crotalii auriculare, paşapoarte şi registre de exploataţie

 

 

60.

Reg. Com.

644/2005/CE

 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 644/2005 AL COMISIEI din 27 aprilie 2005 de autorizare a unui sistem special de identificare pentru bovinele detinute în scop cultural sau istoric în spatiile autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European si al Consiliului

 

 

SISTEM DE IDENTIFICARE A BOVINELOR

61.

Reg. Com.

1825/00/CE

 

REGULAMENTUL COMISIEI CE nr. 1825/2000 din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1760/2000 privind etichetarea carnii de vita si a produselor din carne de vita

 

 

MASURI DE CONTROL INFLUENTA AVIARA

62.

Dec. Com.

 

94/438/CE

 

Decizia Comisiei din 7 iunie 1994 de stabilire a criteriilor de clasificare a țărilor terțe și a părților din acestea cu privire la gripa aviară și boala Newcastle în legătură cu importurile de carne proaspătă de pasăre și de modificare a Deciziei 93/342/CEE

 

 

 

MASURI DE  CONTROL – BOLILE MOLUŞTELOR

63.

Dec. Com.

2006/775/CE

 

 

Decizia Comisiei din 13 Noiembrie 2006  care modifică Annex D din Directiva Consiliului 95/70/EC cu privire la lista cu bolile moluştelor exotice care fac subiectul masurilor de control armonizate din Comunitate.

 

 

 

MASURI DE CONTROL – BOLILE ANIMALELOR - ERADICARE

64.

Dec. Com.

2005/405/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 4 mai 2005 de aprobare, în numele Comunităţii Europene, a modificărilor la anexele la Acordul

între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii cu privire la măsurile sanitare pentru protejarea sănătăţii publice şi animale în comerţul cu animale vii şi produse de origine animală

 

 

 

 

SISTEM RAPID DE ALERTA

65.

Dir. Cons.

2001/95/CEE

Directiva 2001/95/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 December 2001 pe siguranţa generală a produselor

 

M. Of. 757/19.08.2005

-Ordin comun 772/68/859/442/2005

M. Of. 757/19.08.2005

66.

Dec.

04/478/CE

 

DECIZIA COMISIEIdin 29 aprilie 2004 privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor/furajelor

 

 

 

67.

COMEŢUL INTRACOMUNITAR – ANIMALE VII

68.

COMERŢUL INTRACOMUNITAR BOVINE-SUINE 

69.

Dec. Com

00/678/CE

 

Normă sanitară veterinară ce stabileşte reguli detaliate pentru înregistrarea exploataţiilor într-o bază de date pentru animalele din specia porcină conform Directivei Consiliului nr. 64/432/CEE

- Ordin 24/30.01.2006

M. Of. 127/9.02.2006

 

 

MARCAREA ŞI IGIENIZAREA OUĂLELOR

70.

Reg. Cons.

1039/2005/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 1039/2005 AL CONSILIULUI

din 21 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind marcarea ouălor

 

 

71.

Reg. Cons.

1582/2006/CE

 

 

Regulamentul Consiliului (EC) din 24 Octombrie 2006 care modifică Regulamentul (CEE) Nr 1907/90, cu privire la derogari despre spălarea ouălelor

 

 

COMERŢUL INTRACOMUNITAR - ANIMALE DE ACVACULTURĂ

72.

Dir. Cons.

 

91/67/CEE

 

Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură

Abrogată de Dir. 2006/88/CE, de la 1.08.2008

- Ordin 82/28.03.2006

M. Of. 399/9.05.2006

 

73.

Dec. Com.

04/16/CE

2 DECIZIA CONSILIULUI din 22 decembrie 2003 privind declasarea anexei 5 la Instructiunile consulare comune si a anexei 14b corespunzatoare la Manualul comun, precum si declasificarea anexelor 9 si 10 la Instructiunile consulare comune si a anexelor 6b si 6c corespunzatoare la Manualul comun (2004/16/CE)

 

74.

Dec. Com.

 

99/567/CE

 

«Norma sanitară veterinară stabilind modelul de certificat referitor la art. 16 alin. 1 al „Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează punerea pe piaţa României a animalelor şi produselor de acvacultură”»

- Ordin 602/16.12.2002

M. Of. 145/6.03.2003

M. Of. 145 bis/6.03.2003 (anexa)

 

75.

Dir. Cons.

2006/88/CE

 

DIRECTIVA 2006/88/CE A CONSILIULUI din 24 octombrie 2006 privind condiţiile de sănătate animală aplicabile animalelor şi produselor de acvacultură şi referitoare la prevenirea anumitor boli la animalele acvatice şi la măsurile de combatere a acestor boli

 

 

EMBRIONI ŞI  OVULE - SUINE

76.

COMERŢUL INTRACOMUNITAR- BALAI 

77.

Dec, Com.

01/106/CE

 

Norma sanitară veterinară ce stabileşte un model pentru listele unităţilor autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în conformitate cu diferite prevederi ale legislaţiei naţionale transpuse şi regulile ce se aplică transmiteri acestor liste Comisiei

- Ordin 36/22.02.2005

M.Of. 190/7.03.2005

 

78.

Reg. Com.

1802/02/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 1802/2002 AL COMISIEI din 10 octombrie 2002 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1282/2002 de modificare a anexelor la Directiva 92/65/CEE a Consiliului de definire a conditiilor de sanatate animala care reglementeaza comertul si importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun, în ceea ce priveste conditiile de sanatate animala, reglementarilor comunitare specifice prevazute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE

 

79.

COMERŢUL INTRACOMUNITAR – PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA

80.

CARNE ROŞIE PROASPĂTĂ 

81.

Dir. Cons.

02/99/CE

 

Ordin al Preşedintelui ANSVSA nr. 39/21.02.2006 - pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman

- Ordin 39/21.02.2006

M. Of. 213/8.03.2006

 

82.

CARNE DE PASĂRE PROASPĂTĂ 

83.

Dir. Cons.

78/50/CEE

 

DIRECTIVA CONSILIULUI din 13 decembrie 1977de completare, în ceea ce priveşte procedeul de refrigerare, a Directivei 71/118/CEEprivind problemele de sănătate care afectează comerţul cu carne proaspătă de pasăre

 

 

 

 

84.

Dec.Com

 

95/117/CE

 

Normă sanitară veterinară ce stabileşte criteriile pentru testarea păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle” pentru aplicarea articolului 5(3) al „Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul României cu Statele Membre şi importul din ţări terţe de carne proaspătă de pasăre

- Ordin 145/21.06.2006

M. O/f. 556/27.06.2006

 

85.

CARNE DE IEPURE  + CARNE DE VÂNAT DE CESCĂTORIE 

CARNE DE VÂNAT SĂLBATIC

PRODUSE DIN CARNE

86.

Dir.

04/41/CE

 

Ordin pentru abrogarea anumitor ordine privind igiena alimentelor şi condiţiile de sănătate pentru producerea şi punerea pe piaţă a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman

-            Ordin 240/6.10.2006

M. Of. 855/18.10.2006

 

87.

LAPTE CRUD, LAPTE TRATAT TERMIC, PRODUSE DIN LAPTE

88.

Dir Com

87/524/CEE

 

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte metode comunitare de prelevare de probe pentru analiza chimică, în scopul produselor din lapte conservat

- Ordin 239/6.10.2006

M. Of.869/24.10.2006

 

89.

Dir. Cons.

98/83/CE

 

-Ordin  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind calitatea apei potabile destinată utilizării în unităţile de industrie alimentară şi în fermele de creştere a animalelor

- Legea 458/2002, modificată prin Legea 311/2004

 

 

90.

Dec.

04/438/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 aprilie 2004 de stabilire a conditiilor de sanatate animala si sanatate publica si a certificarii veterinare necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate si a laptelui crud destinate consumului uman [notificat cu numarul C(2004) 1691] (Text cu relevanta pentru SEE) (2004/438/CE)

 

91.

Dec. Com.

2006/295/CE

 

Decizia Comisiei din 18 Aprilie 2006 care modifică Annex Ia Decizia 2004/438/EC în ceea ce priveşte laptele crud şi produsele bazate pe lapte crud din Chile şi introducerea în Anexă a Macedoniei, fostă republică iugoslavă.

 

 

 

92.

COMERŢUL INTRACOMUNITAR – BALAI (produse care nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice)ŞI ALTE PRODUSE

93.

Dir. Cons

 

92/118/CEE

 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 245/11.10.2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comeţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norna sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002

- Ordin 245/11.10.2006

M. Of.926/15.11.2006

 

 

94.

Dec. Com.

 

92/118/CEE

 

ORDIN nr. 245 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publica care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, aprobată prin <LLNK 12003    21 50BF01   0 71>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin <LLNK 12002   580 50BF01   0 72>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002

 

- Ord. 245/11.10.2006

M.of. nr. 926/15.11.2006

 

95.

Dec. Com.

 

96/340/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 10 mai 1996 de modificare a anexei II la Directiva 92/118/CEE a Consiliului de stabilire a cerintelor de sanatate publica si animala care reglementeaza comertul si importurile în Comunitate de produse care nu intra sub incidenta cerintelor în cauza, stabilite în normele comunitare specifice mentionate în punctul (I) al anexei A la Directiva 89/662/CEE si, în ceea ce priveste agentii patogeni, în Directiva 90/425/CEE (Text cu relevanta pentru SEE)

 

96.

Dec. Com.

03/779/CE

 

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţe de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru import de intestine de animale din ţări terţe

- Ordin 233/2.10.2006

M. Of.875/26.10.2006

 

97.

Dec. Com.

03/812/CE

 

Norma sanitară veterinară ce stabileşte liste ale ţărilor terţe din care România autorizează  activităţi de  import  a unor produse destinate pentru consum uman ce sunt supuse „Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică ce guvernează comerţul României cu Statele Membre şi importul în România de produse care nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice”

- Ordin 113/17.11.2004

M. Of. 137/15.02.2005

 

98.

COMERŢUL INTRACOMUNITAR - MIERE

99.

Dir Cons

01/110/CE

 

DIRECTIVA 2001/110/CE A CONSILIULUI din 20 decembrie 2001 privind mierea

 

 

Reg. Cons

797/2004

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 797/2004 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2004 privind actiunile de îmbunatatire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole

 

NORME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARE  REGLEMENTEAZĂ PLASAREA PE PIAŢĂ

NORME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARE  REGLEMENTEAZĂ PLASAREA PE PIAŢĂ DE CARNE PROASPĂTĂ

Dir.Cons

91/498/CEE

 

 

Directiva 91/498/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind conditiile de acordare de derogari temporare si limitate de la normele sanitar-veterinare comunitare specifice pentru productia si comercializarea de carne proaspata

 

 

Dec. Com.

2006/765/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 6 noiembrie 2006 de abrogare a anumitor acte de punere în aplicare privind igiena produselor alimentare si conditiile de sanatate care reglementeaza productia si comercializarea anumitor produse de origine animala destinate consumului uman [notificata cu numarul C(2006) 5175] (Text cu relevanta pentru SEE) (2006/765/CE)

 

 

Dec. Com.

03/390/CE

 

Normă sanitară vetrerinară ce stabileşte condiţii speciale pentru punerea pe piaţă a speciilor de animale de acvacultură şi produsele acestora considerate ca nefiind sensibile la anumite boli

 

- Ordin 203/23.08.2006

M. Of. 765/7.09.2006

 

NORME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARE  REGLEMENTEAZĂ PLASAREA PE PIAŢĂ DE CARNE PROASPĂTĂ DE PASĂRE

Reg. Cons.

1906/90/CEE

 

REGULAMENTUL (CEE) Nr. 1906/90 AL CONSILIULUI din 26 iunie 1990 privind unele standarde de comercializare a carnii de pasare

 

 

 

 

Ordin – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic

- Ordin 333/26.07.2002

M. Of. 808/7.11.2002

 

- Ordin 655/24.12.2002

M. Of. 1/6.01.2003

(completare 333/2002)

 

PRODUSE PISCICOLE

Reg. Cons.

2136/89/CEE

 

Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului din 21 iunie 1989 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardine

 

 

Dec. Com.

 

93/351/CEE

 

- Ordin pentru aprobarea normei sanitare veterinare cu privire la metodele de analiză a probelor şi limitele maxime pentru mercur în produsele din peşte

Cele 2 ordine sunt identice

- Ordin 228/11.07.2001

M. Of. 441/6.08.2001

 

Reg. Cons.

2406/96/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 2406/96 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piață pentru anumite produse pescărești

 

 

 

REGULI MINIME DE IGIENĂ VASE DE PESCUIT

 

MOLUSTE BIVALVE

Dec. Com.

 

93/51/CEE

 

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la producţia de crustacee şi moluşte fierte

 

- Ordin 277/24.07.2001

M. Of. 441/6.07.2001

 

 

Dec. Com.

96/77/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 18 ianuarie 1996 de stabilire a condiţiilor de recoltare şi transformare a anumitor moluşte bivalve provenite din zonele unde nivelul de toxină paralizantă din crustacee depăşeşte limita stabilită de Directiva 91/492/CEE a Consiliului

 

 

Dec. Com.

01/37/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 2000 de stabilire a condiţiilor speciale pentru importul de gasteropode marine originare din Jamaica

 

 

Dec. Com.

02/226/CE

 

 

Decizia Comisiei din 15 martie 2002de instituire a controalelor sanitare speciale pentru recoltarea și tratarea anumitor moluște bivalve care prezintă un conținut de toxină ASP (Amnesic Shellfish Poison) mai mare decât limita stabilită de Directiva 91/492/CEE a Consiliului

 

 

LAPTE CRUD, LAPTE TRATAT TERMIC, PRODUSE PE BAZĂ DE LAPTE

Dir. Com.

79/1067/CEE

 

directiva a Comisiei din 13 noiembrie 1979de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru testarea anumitor tipuri de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, pentru consumul uman

 

Dir. Cons

 

89/384/CEE

 

 

Norma sanitară veterinară privind proceduri detaliate pentru efectuarea de controale  referitor la respectarea punctului de congelare a laptelui crud

 

- Ordin 45/24.01.2003

M. Of. 155/11.03.2003

M. Of. 155 bis/11.03.2003 (anexa)

 

Dec. Cons

 

92/608/CEE

 

Normă sanitară veterinară privind stabilirea metodelor de analiză şi testare a laptelui tratat termic pentru consum uman

- Ordin 80/3.02.2003

M. Of. 157/12.03.2003

M. Of. 157 bis/12.03.2003 (anexa)

 

Dec. Com.

 

97/284/CE

 

„Norma sanitară veterinară privind stabilirea listei produselor pe bază de lapte în baza căreia România este autorizată să acorde derogări individuale sau generale în aplicarea art. 8 (2) al „Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte”, precum şi natura derogărilor aplicabile fabricării unor astfel de produse”,

- Ordin 73/3.02.2003

M. Of. 157/12.03.2003

M. Of. 157 bis/12.03.2003 (anexa)

 

 

LACTOPROTEINE

Dir. Cons.

83/417/CEE

 

ORDIN pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, procedeele de fabricaţie, calitatea şi etichetarea lactoproteinelor - cazeine şi cazeinaţi - destinate consumului uman

-Ordin 301/16.05.2001

M. Of. 615/28.09.2001

 

NORME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARE  REGLEMENTEAZĂ PLASAREA PE PIAŢĂ DE FOSFOLIPIDE DIN GĂLBENUŞUL DE OU 

Dec. Com.

00/195/CE

 

2000/195/EC: Decizia Comisiei din 22 februarie 2000 care autorizează plasarea pe piaţă de fosfolipide  din gălbenuşul de ou ca un aliment nou sau un ingredient dintr-un aliment nou din Regulamentul (EC) Nr 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

 

PLASAREA PE PIATA A ANUMITOR PRODUSE  PROVENIND DIN ŢĂRI CARE AU ADERAT ÎN 2004

Dec. Com.

04/280/CE

 

Decizia Comisiei din 19 Martie 2004 care stabileşte masuri tranzitionale pentru comercializarea anumitor produse de origine animală obtinute in Republica Cehia, Estonia, Cipru, Lativia, Lituania, ungaria, Malta, Polonia, Slovenia and Slovacia

 

 

Controalele oficiale asupra produselor origine animală  

Reg.

854/2004/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman

 

Dir. Cons.

 

96/23/CE

07.01.02

 

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de medicamente de uz veterinar şi pentru alţi contaminanţi în produse de origine animală

- Ordin 82/29.08.2005

M. Of. 832/14.09.2005

- Ordin 14/27.01.2006

M. Of. 149/16.02.2006

(modifica O. 82/2005)

 

Dec. Com.

97/747/CE

 

Normă sanitară veterinară ce fixează nivelul şi frecvenţa prelevărilor de probe pentru monitorizarea unor substanţe şi a reziduurilor acestora în unele produse animaliere

 

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală.

-Ordin 82/29.08.2005

M. Of. 832/14.09.2005

 

 

Dec. Com.

98/179/CE

 

Norma sanitară veterinară ce stabileşte reguli detaliate referitoare la prelevarea de probe pentru monitorizarea unor substanţe, a reziduurilor acestora la animalele vii şi produsele de origine animală”

-Ordin 82/29.08.2005

M. Of. 832/14.09.2005

 

Dec.Com.

 

02/657/CE

 

Norma sanitară veterinară de implementare a măsurilor de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor privind performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor

 

- Ordinul 51/20.04.2005

M. Of. 718/9.08.2005

 

Dec.Com.

04/432/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 aprilie 2004 de aprobare a planurilor de monitorizare a reziduurilor, prezentate de tarile terte în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificata cu numarul C(2004) 1624](Text cu relevanta pentru SEE) (2004/432/CE) 

 

MASURI DE CONTROL CU PRIVIRE LA ZOONOZE

Reg. Com.

2160/03/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 2160/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 noiembrie 2003 privind combaterea salmonellei si a altor agenti zoonotici specifici, prezenti în reteaua alimentara

 

DEŞEURI ANIMALIERE

Reg. Com.

2268/03/CE

 

Regulamentul Comisiei din 22 Decembrie 2003 care prelungeşte validitatea Regulamentului  pe masurile tranzitionale în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (EC) Nr 1774/2002 cu privire la importul  şi tranzitul anumitor produse din ţări terţe.

 

 

Dec. Com.

04/110/CE

 

DECIZIA COMISIEIdin 29 ianuarie 2004 privind măsurile care vizează evaluarea riscului rezidual de ESB din produsele provenite de la bovine / privind participarea financiară a Comunităţii la măsurile de evaluare a riscului rezidual de ESB din produsele provenite de la bovine

 

Reg. Com.

878/04/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 878/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor tranzitorii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 privind anumite subproduse de origine animală clasificate ca materii de categoria 1 și 2 și destinate unor utilizări tehnice

 

 

Reg. Com.

79/2005/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 79/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005

privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea laptelui, a produselor lactate și a produselor derivate din lapte considerate ca materii din categoria 3 în regulamentul menționat anterior

 

 

Reg. Com.

92/2005/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 92/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală și de modificare a anexei VI a acestuia privind prelucrarea generatoare de biogaz și prelucrarea grăsimilor topite

 

 

Reg. Com.

93/2005/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 93/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește transformarea subproduselor de origine animală provenite din pești și documentele comerciale destinate transportului subproduselor de origine animală

 

 

Reg. Com.

416/2005/CE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 416/2005 al Comisiei din 11 martie 2005 de modificare a anexei XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește importul din Japonia de anumite subproduse de origine animală destinate unor scopuri tehnice

 

 

Dec. Com.

2005/14/CE

 

Decizia Comisiei din 6 ianuarie 2005 care modifică Decizia 2003/329/EC cu privire la prelungirea validităţii masurilor tranzitionale pentru procesul de tratare termică supus Regulamentului (CE) Nr. 1774/2002 a Parlamentului European şi a Counsiliului

 

Dec. Com.

2005/598/CE

 

Decizia Comisiei din 2 august 2005 de interzicere a introducerii pe piata a produselor derivate de la animale bovine nascute sau crescute în Regatul Unit înainte de 1 august 1996 indiferent de scop si de scutire a acestor animale de la anumite masuri de control si eradicare prevazute de Regulamentul (CE) nr. 999/2001 (2005/598/CE ) [notificata cu numarul C(2005) 2916] (Text cu relevanta pentru SEE) 

 

 

 

Reg. Com.

2067/2005/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 2067/2005 al Comisiei din 16 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2005 privind alte modalități de eliminare și de utilizare a subproduselor de origine animală 

 

 

Reg. Com.

197/2006/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 197/2006 al Comisiei din 3 februarie 2006 privind măsurile tranzitorii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 cu privire la colectarea, transportul, tratarea, utilizarea și eliminarea alimentelor vechi

 

 

Reg. Com.

339/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 339/2006 AL COMISIEI din 24 februarie 2006 de modificare a anexei XI la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele referitoare la importul de vite vii şi produse de origine bovină, ovină şi caprină

 

 

 

Reg. Com.

1678/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1678/2006 AL COMISIEI din 14 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2005 privind alte moduri de eliminare si utilizare a subproduselor de origine animala

 

 

 

IMPORT

CERINŢE DE IMPORT - BOVINE, PORCINE

- CARNE PROASPĂTĂ B, P, O, C

Dec. Com.

 

78/685/CEE

 

„Norma sanitară veterinară ce stabileşte o listă a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinară după importul în România din ţări terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspătă provenită de la acestea”

- Ordin 618/8.09.2003

M. Of. 680/26.09.2003

 

Dec. Cons.

 

79/542/CEE

 

Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând ţările terţe sau părţi ale ţărilor terţe şi condiţiile de certificare veterinară, sănătate animală şi publică pentru importul în CE a anumitor animale vii şi a cărnii proaspete provenită de la acestea şi preluarea acestor liste pentru import în România

- Ordin  53/26.05.2005

M. Of. 848/20.09.2005

- Ordin 136/13.12.2005

M. Of. 1.145/19.12.2005

(Completează O.53/2005)

Dec. Com.

86/474/CEE

 

„Norma sanitară veterinară privind implementarea inspecţiilor la faţa locului ce trebuie efectuate în relaţie cu importul de animale din speciile bovine, suine şi carne proaspătă provenită de la acestea, originare din ţări terţe”

-          Ordin 1/1.04.2004

M. Of. 447/19.05.2004

 

Dec. Com,.

92/244/CEE

 

92/244/EEC: Decizia Comisiei din 8 Aprilie 1992 cu privire la importul de porci, carne proaspătă de porc şi produse din carne de porc din Cehoslovacia Şi care amendează Deciziile 82/425/CEE şi 91/449/CEE

 

 

 

Dec. Com.

97/736/CE

 

Norma sanitară veterinară privind importul în România de animale vii, carne proaspătă şi produse din carne de la acestea, provenite din Republica Federală Iugoslavia şi Groenlanda

- Ordin 125/24.11.2004

M. Of. 166/24.02.2005

 

Dec. Com.

03/56/CE

 

Decizia Comisiei din 24 ianuarie 2003 privind certificatele sanitare pentru importul animalelor vii și al produselor de origine animală provenind din Noua Zeelandă

 

 

Dec. Com.

03/863/CE

 

Decizia Comisiei din 2 decembrie 2003 privind certificatele de sănătate pentru importul de produse animale din Statele Unite ale Americii

 

 

Dec. Com.

04/212/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 6 ianuarie 2004 privind condiţiile de sănătate comunitare referitoare la importurile de animale şi carne proaspătă, inclusiv carne tocată, provenite din ţări terţe, şi de modificare a Deciziilor

79/542/CEE, 2000/572/CE şi 2000/585/CE

Inclusa in Dir. 79/542/CEE

 

Dec. Com.

04/542/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 25 iunie 2004 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe din care statele membre autorizează importurile de carne proaspătă

 

 

 

Dec. Com.

2005/234/CE

 

Decizia Comisiei din 14 martie 2005 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului cu privire la importurile de carne proaspătă din Argentina

 

 

 

Dec. Com.

2005/620/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 18 august 2005 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte importurile de carne proaspătă din Argentina şi Rusia

 

 

 

Dec. Com.

2005/753/CE

 

 

Ordin pentru modificarea Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând ţările terţe sau părţi ale ţărilor terţe şi condiţiile de certificare veterinară, sănătate animală şi publică pentru importul în CE a anumitor animale vii şi a cărnii proaspete provenită de la acestea şi preluarea acestor liste pentru import în România

-          Ordin 136/2005

M. Of. 1145/19.12.2005

 

Dec. Com.

2006/259/CE

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2006 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului privind regionalizarea în Argentina și modelele de certificate la importul de carne proaspătă de vită și de mânzat din Brazilia

 

 

Dec. Com.

2006/360/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 28 februarie 2006 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte intrările referitoare la Brazilia, Serbia şi Muntenegru

 

 

 

Dec. Com.

2006/463/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 27 iunie 2006 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE în ceea ce priveşte importurile de carne proaspătă provenind din Botswana

 

 

Dec. Com.

2006/855/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 24 august 2006 de modificare a Deciziei 2003/56/CE privind certificatele de sănătate animală pentru importul animalelor vii şi al produselor animaliere provenind din Noua Zeelandă 

 

 

 

CERINŢE PENTRU IMPORTUL DE ECVIDEE 

Dec. Com.

 

93/196/CEE

 

Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificare veterinară pentru importul de ecvidee destinate tăierii

- Ordin 4/7.01.2003

M. Of. 152/10.03.2003

M. Of. 152 bis/10.03.2003 (anexa)

 

 

CERINŢE DE IMPORT PENTRU CARNEA DE PASĂRE ŞI OUĂ

Dec. Com.

2006/696/CE

 

Decizia Comisiei din 28 August 2006 care stabileşte o listă de ţări terţe din care păsările, ouăle pentru incubator, puii de o zi, carnea de pasăre, ratite şi păsările vânat sălbatic, ouăle  şi produsele din ouă şi ouăle libere de germeni patogeni specificate pot fi importate in şi tranzitate prin Comunitate şi condiţiile de certificare veterinară aplicabile, şi care amendează Deciziile 93/342/CEE, 2000/585/CE şi 2003/812/CE

 

 

 

IMPORTUL DE CARNE DE RATITE

Dec. Com.

2005/804/CE

08.06

 

Commission Decision of 18 November 2005 amending Decision 2000/609/EC as regards the importation of fresh ratite meat from Australia and Uruguay

 

 

 

IMPORT DE CARNE DE PORC

Dec. Com.

2005/290/CE

 

Commission Decision of 4 April 2005 on simplified certificates for the importation of bovine semen and fresh pig meat from Canada and amending Decision 2004/639/EC

 

 

 

IMPORT DE CARNE PROASPĂTĂ

Dec. Com.

80/1300/CEE

 

80/1300/EEC: Decizia Comisiei din 23 December 1980 care  masurile de protectia sanatatii  cu privire la importurile de anumite cărnuri proapete din Statul  Rio Grande do Sul, Brazilia

 

 

Dec.Com.

82/923/CEE

 

Decizia Comisiei privind unităţile din Republica Guatemala din care Statele Membre pot autoriza importul de carne proaspătă

 

 

Dec.Com.

83/384/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 iulie 1983 privind lista întreprinderilor din Australia autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Reg. Com.

433/2004/CE

 

Regulamentul Comisiei (CE) din 9 Martie 2004 care abrogă un număr de decizii cu privire la  importul din tari terte de subproduse de origine animală.

 

 

Dec. Com.

04/628/CE

 

Decizia Comisiei din 2 septembrie 2004 privind lista unităților din Noua Caledonie din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

IMPORTUL DE PRODUSE DIN CARNE

Dec. Com.

87/221/CEE

 

Norma sanitară veterinară ce stabileşte modelul de certificat de sănătate publică cu referire la produsele din carne ce provin din Argentina, Brazilia şi Uruguay

- Ordin 123/19.11.2004

M.Of. 1204/16.12.2004

 

Dec. Com.

92/245/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 14 aprilie 1992 privind condiţiile de sănătate animală şi  de certificare veterinară pentru importul de preparate din carne din Tunisia şi de modificare a Deciziei Consiliului 79/542/CEE şi a Deciziei 91/449/CEE a Comisiei

 

 

Dec. Com.

94/59/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 26 ianuarie 1994 privind condiţiile de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru importul de produse din carne provenind din Bahrain şi de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului şi a Deciziei 91/449/CEE a Comisie

 

 

 

Dec. Com.

2005/432/CE

 

Decizia Comisiei din 3 iunie 2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE și 97/222/CE

 

 

Dec. Com.

2006/27/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 16 ianuarie 2006 privind condiţiile speciale care reglementează carnea şi produsele din carne de ecvidee importate din Mexic şi destinate consumului uman

 

 

Dec. Com.

2006/330/CE

 

Decizia Comisiei din 5 aprilie 2006 de modificare a Deciziei 2005/432/CE de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman provenite din țări terțe și de abrogare a deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE și 97/222/CE

 

 

 

Dec. Com.

2006/801/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 17 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/432/CE de stabilire a conditiilor de sanatate animala si publica, precum si a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman, provenind din tari terte si de abrogare a deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE si 97/222/CE

 

 

IMPORTUL DE CARNE TOCATĂ

Dec. Com.

 

00/572/CE

08.17

 

„Norma sanitară veterinară ce stabileşte condiţiile de sănătate animală şi de sănătate publică şi certificarea veterinară pentru activităţile de import de carne tocată şi preparate din carne din ţări terţe”

-Ordin 258/8.04.2003

M. Of. 392/6.06.2003

 

Dec. Com.

04/212/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 6 ianuarie 2004 privind condiţiile de sănătate comunitare referitoare la importurile de animale şi carne proaspătă, inclusiv carne tocată, provenite din ţări terţe, şi de modificare a Deciziilor 79/542/CEE, 2000/572/CE şi 2000/585/CE

 

 

IMPORTUL DE CARNE DE IEPURE ŞI CARNE DE VÂNAT DE CRESCĂTORIE

Dec. Com.

00/585/CE

 

Norma sanitară veterinară care stabileşte lista ţărilor terţe din care România autorizează importuri de carne de iepure carne de vânat sălbatic şi de crescătorie şi condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică şi de certificare veterinară pentru astfel de importuri

- Ordin 97/20.04.2006

M. Of. 422/16.05.2006

 

IMPORTUL DE PRODUSE DE PESCUIT

Dec. Com.

2006/199/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 22 februarie 2006 de stabilire a condiţiilor specifice pentru importurile de produse pescăreşti din Statele Unite ale Americii

 

Dec. Com.

2006/236/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 21 martie 2006 privind condiţiile speciale care reglementează produsele pescăreşti importate din Indonezia şi destinate consumului uman

 

Dec. Com.

2006/698/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 16 octombrie 2006 privind măsurile de urgenţă aplicabile produselor pescăreşti importate din Brazilia şi destinate consumului uman

 

Se aplica pana la 31.06.2007 (prevazut de Dec. 06/931/CE) dar poate fi modificata data

 

 

 

IMPORTUL DE MOLUŞTE BIVALVE  

Dec. Com.

03/804/CE

08.23

 

DECIZIA COMISIEI din 14 noiembrie 2003 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi a cerinţelor de certificare pentru importul de moluşte, de ouă şi gameţi de moluşte în vederea creşterii, îngrăşării, relocării sau consumului uman

 

 

Dec. Com.

2006/766/CE

08.23

 

DECIZIA COMISIEI din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor ţărilor terţe şi a teritoriilor din care se autorizează

importurile de moluşte bivalve, echinoderme, tunicieri,

gasteropode marine şi produse pescăreşti 

 

 

 

Dec. Com.

2006/767/CE

08.23

DECIZIA COMISIEI din 6 noiembrie 2006 de modificare a Deciziilor 2003/804/CE si 2003/858/CE în ceea ce priveste cerintele de certificare aplicabile molustelor vii si pestilor vii de acvacultura, precum si produselor derivate destinate consumului uman

Inclusa in acele Decizii 

 

IMPORTUL DE PRODUSE DIN LAPTE

Dec. Com.

2004/438/CE

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și a certificării veterinare necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate și a laptelui crud destinate consumului uman

 

Dec. Com

2007/264/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 25 aprilie 2007 de modificare a Deciziei 2007/30/CE în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru anumite produse lactate obținute în Bulgaria

 

IMPORTUL DE  PRODUSE BALAI

Regulament

1792/2006

 

Regulamentul Comisiei (CE) Nr 1792/2006 din 23 Octombrie 2006 care adaptează anumite regulamente şi decizii in domeniul de liberă mişcare a bunurilor, freedom,libera mişcare a persoanelor, politica competiţiei, agricultură (legislatie veterinară şi fitosanitară), pescuit, politica de transport, taxare, statistici, politica socială şi ocupaţie, mediu, unificarea vămilor şi relatii externe  din considerentul aderării Bulgariei şi Romaniei

Amendeaza mai multe acte si abroga altele

 

 

 

 

IMPORTUL DE MEMBRANE DE ORIGINE ANIMALA

Dec. Com

 

94/187/CE

 

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare veterinară pentru membranele naturale destinate importului în România

- Ordin 325/22.07.2002

M. Of. 583/6.08.2002

 

IMPORTUL DE GELATINA

Dec. Com.

01/556/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 11 iulie 2001 de întocmire a unor liste provizorii de unitati din tari terte din care statele membre autorizeaza importurile de gelatina destinata consumului uman

 

Dec. Com.

2005/33/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 14 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 2001/556/CE în ceea ce priveste includerea unor unitati din India pe listele provizorii ale unitatilor din tari terte din care statele membre sunt autorizate sa importe gelatina destinata consumului uman

 

IMPORTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DESTINATE COMSUMULUI PERSONAL

Reg. Com.

745/04/CE

 

Regulament ce stabileşte măsuri cu privire la activităţi de import de produse de origine animală destinate cosumului personal

 

 

lista unităţilor autorizate pentru importul în Comunitate 

Dec. Com.

81/91/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 30 ianuarie 1981 privind lista unităţilor din Republica Argentina autorizate pentru importul în Comunitate de carne proaspătă de bovine şi ovine, precum şi de solipede domestice

 

Dec. Com.

81/92/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 30 ianuarie 1981 privind lista unitatilor din Republica Uruguay autorizate pentru importul de carne proaspata de vita si de oaie, precum si de solipede domestice în Comunitate

 

Dec. Cons.

82/734/EEC

 

DECIZIA CONSILIULUI din 18 octombrie 1982 privind lista unitatilor din Confederatia elvetiana autorizate pentru exportul de carne proaspata în Comunitate (82/734/CEE)

 

Dec. Com.

82/813/CEE

 

Decizia Comisiei din 17 Noiembrie 1982 pe lista de unităţi  Socialist Federal Republic of Yugoslavia approved for the purpose of importing fresh meat into the Community

 

 

 

Dec. Com.

82/913/CEE

 

"Norma sanitară veterinară ce stabileşte lista de unităţi din Republica Africa de Sud şi Namibia autorizate pentru export de carne proaspătă în România”

- Ordin 11/21.01.2005

M.  Of. 166/24.02.2005

 

Dec. Com.

83/234/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 aprilie 1983 privind unităţile din Republica Turcia de la care statele membre pot autoriza importul de carne proaspătă

 

Dec.Com.

83/384/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 iulie 1983 privind lista întreprinderilor din Australia autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

83/402/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 iulie 1983privind lista întreprinderilor din Noua Zeelandă autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

84/24/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 23 decembrie 1983 privind lista întreprinderilor din Islanda autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

85/539/CEE

 

DECIZIA COMISIEIdin 29 noiembrie 1985 privind lista întreprinderilor din Groenlanda autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

86/65/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 13 februarie 1986  privind lista întreprinderilor din Maroc autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

86/414/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 31 iulie 1986 privind lista întreprinderilor din Argentina autorizate pentru  importul de preparate din carne în Comunitate

 

 

Dec. Com.

87/119/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 13 ianuarie 1987 privind lista întreprinderilor din Brazilia autorizate pentru importul de preparate din carne în Comunitate

 

 

 

Dec. Com.

87/124/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 19 ianuarie 1987 privind lista întreprinderilor din Chile autorizate pentru  importul de  carne proaspătă în Comunitate

 

 

 

Dec. Com.

87/257/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 28 aprilie 1987 privind lista întreprinderilor din Statele Unite ale Americii autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

87/424/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 14 iulie 1987 privind lista întreprinderilor din Statele Unite ale Mexicului autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

Dec. Com.

90/13/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 20 decembrie 1989 privind procedura care trebuie respectată pentru modificarea sau completarea listelor de unitati  autorizate în ţările terţe pentru importul de cărnuri proaspete în Comunitatea Europeană

 

 

 

Dec. Com.

90/165/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 28 martie 1990 privind lista  unităţilor din Madagascar autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

90/432/CEE

 

“Norma sanitară veterinară privind lista de întreprinderi din Namibia autorizate pentru import de carne proaspătă în România”

- Ordin 10/21.01.2005

M.  Of. 146/18.02.2005

 

Dec. Com.

93/26/CEE

 

DECIZIA COMISIEI din 11 decembrie 1992 privind lista unităţilor din Republica Croaţia aprobate în scopul importurilor de carne proaspătă  în Comunitate

 

 

Dec. Com.

94/40/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 25 ianuarie 1994 privind lista unităţilor din Zimbabwe aprobate în vederea importului de produse din carne în Comunitate

 

 

Dec. Com.

94/465/CE

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 1994 privind lista unităților din Botswana aprobate în vederea importului de produse din carne în Comunitate

 

 

Dec. Com.

95/45/CE

 

Norma  sanitară  veterinară referitoare la lista unităţilor din Republica Macedonia autorizate pentru import de carne proaspătă în România

- Ordin 31/9.02.2005

M. Of. 133/14.02.2005

 

Dec. Com.

95/427/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 16 octombrie 1995 privind lista unităţilor din Republica Namibia autorizate în scopul  importului de produse din carne în Comunitate

 

 

Dec. Com.

97/4/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 12 decembrie 1996 de stabilire a listelor provizorii ale unităţilor din ţările terţe din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă de pasăre

 

 

 

Dec. Com.

97/252/CE

 

Decizia Comisiei din 25 martie 1997 de stabilire a unor liste provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de lapte și produse lactate destinate consumului uman

 

Dec. Com.

97/365/CE

 

Decizia Comisiei din 26 martie 1997 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine

 

Dec. Com.

97/467/CE

 

 

Decizia Comisiei din 7 iulie 1997 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de iepure și de vânat de crescătorie

 

Dec. Com.

97/468/CE

 

Decizia Comisiei din 7 iulie 1997 de stabilire a listelor provizorii de unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de vânat sălbatic

 

Dec. Com.

97/569/CE

 

Decizia Comisiei din 16 iulie 1997 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne

 

Dec. Com.

98/8/CE

 

Norma sanitară veterinară privind lista de unităţi din Republica Federală a Iugoslaviei autorizatre pentru importul de carne proaspătă în România

Ordin 134/16.12.2004

M. Of. 94/28.01.2005

 

Dec. Com.

98/10/CE

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 1997 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne de vită, porc, ecvidee, ovine și caprine

 

Dec. Com.

99/120/CE

 

Decizia Comisiei din 27 ianuarie 1999 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de membrane de animale

 

Dec. Com.

99/710/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 15 octombrie 1999 de elaborare a unor liste provizorii ale unităţilor din ţările terţe din care statele membre autorizează importurile de carne tocată şi preparate din carne

 

Dec. Com.

02/987/CE

 

Norma sanitara veterinara privind lista unitatilor din Insulele Falkland autorizate pentru activitati de import de carne proaspata in Romania

- Ordin 138/21.12.2004

M. Of. 17/6.01.2005

 

Dec. Com.

03/689/CE

 

 

2003/689/EC: Decizia Comisiei din 2 Octombrie 2003 stabilind lista de unităţi din Estonia aprobate pentru scopul importului de carne proaspătă în Comunitate

 

 

Dec. Com.

2005/156/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 18 februarie 2005 de modificare a Deciziei 1999/710/CE în ceea ce priveste includerea unor unitati din Bulgaria pe listele provizorii cu unitati din tari terte din care statele membre autorizeaza importurile de carne tocata si preparate din carne

 

Dec. Com.

2005/302/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 31 martie 2005 de modificare a Deciziei 97/467/CE în ceea ce priveste includerea unei unitati din Croatia pe listele provizorii cu unitatile din tari terte din care statele membre autorizeaza importurile de carne de ratite

 

Dec. Com.

2005/506/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 14 iulie 2005 de modificare a Deciziei 1999/120/CE în ceea ce priveste includerea unei unitati din Albania pe listele provizorii cu unitatile tarilor terte din care statele membre sunt autorizate sa importe intestine de animale

 

Dec. Com.

2005/787/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 11 noiembrie 2005 de modificare a Deciziei 97/569/CE în ceea ce priveste includerea unei unitati din Africa de Sud în listele provizorii cu unitatile din tarile terte din care statele membre autorizeaza importurile de produse din carne

 

Dec. Com.

2006/65/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 3 februarie 2006 de modificare a Deciziei 97/467/CE privind includerea unei unitati din Uruguay pe listele provizorii cu unitatile din tari terte din care statele membre sunt autorizate sa importe carne de ratite

 

Dec. Com

2007/23/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 2006 de modificare a anexei VII apendicele B din Actul de aderare din 2005 în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii, laptelui şi peştelui din România 

 

 

Dec. Com

2007/26/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 2000 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

 

 

Dec. Com

2007/27/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 2000 de adoptare a anumitor măsuri tranzitorii privind livrările de lapte crud unităţilor de prelucrare şi prelucrarea acestui lapte crud în România având în vedere cerinţele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 şi nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului

 

 

CERINŢE IGIENĂ

Reg Com.

852/2004

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

Ordin 301/2006 pt aprobarea Nsv si pentru siguranta alimentelor privind procedurle  de inregistrare a activitatilor de inregistrare directa de produse primare, a activitatilor de vanzare cu amanintul si a activitatilor de fabricare a alimentelor  

 

 

 

 

 

 

 

Reg Com.

853/2004

 

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală 

 

 

 

Ordinul 276/2006 pentru aprobarea Nsv privind proedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc alimente de origine animala. (act normativ de implementare a Reg. Com. 852/2004 si 853/2004)

Ordinul 276/2006

<LLNK 3200610070 49>MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 19 decembrie 2006

 

Reg Com.

854/2004

 

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman 

 

Dec Com

2007/29

 

DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru anumite produse de origine animală introduse în Bulgaria şi România din ţări terţe înainte de 1 ianuarie 2007, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

 

 

Dec Com

2007/30

 

DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru comercializarea anumitor produse de origine animală obţinute în Bulgaria şi România

 

 

Dec Com

2007/31

 

DECIZIA COMISIEI din 22 decembrie 2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce priveşte expedierea, din Bulgaria spre alte state membre, a anumitor produse din sectorul cărnii şi al laptelui reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

 

 

Reg Com

1774/2002

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 1774/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

 

 

 

 

Ordinul 100/2004 pentru aprobarea nsv care stabileste conditiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit,  crustaceelor, molustelor, gasteropodelor si batracienilor, destinate comercializarii directe catre consumatorul final sau procesarii in alimente pentru comsum uman (act normativ de implementare a  Dir. Cons. 91/493/CE)

Ordin 100/2004

M. of. nr.94/28.01.05

 

 

 

Ordin 99/2004 pentru aprobarea nsv privind conditiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea si controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate (act normativ de implementare a Dir. Cons. 92/46/CE)

Ordin 99/2004

M.of. nr.86/26.01.05

 

 

Ordin 83/2004 pt aprobarea NSV privind marcarea si certificarea produselor de origine animala destinate consumului uman, cu exceptia carnii proaspete (act normativ de implementare a Dir. Cons.  91/493/CE,

92/46/CE, 77/99/CE)

Ordin 83/2004

M.of. nr 927/11.10.04

 

 

 

Ordin 1106/2003 privind aprobarea programului de actiuni pentru imbunatatirea calitatii si salubritatii laptelui materie prima (act normativ de implementare a Dir. Cons. 92/46/CE)

Ordin 1106/2003

M.of. nr.61/23.01.04

 

 

 

 

Ordin 234/2001 pentru aprobarea NSV care stabileste pentru admiterea la import a produselor de origine animala

(act normativ de implementare a Dir. Cons. 97/78/CE)

Ordin 234/2001

M.of. nr. 456/10.08.01

 

 

 

Ordin 117/1998 pt aprobarea NSV privind marcarea si certificarea carnii proaspete destinate consumului uman (act normativ de implementare a Dir. Cons. 64/433/CEE si

93/46/CE)

 

Ordin 117/1998

M.of. nr. 8/15.01.99

 

 

Ordin 487/2001 pentru aprobarea NSV privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animala si de supraveghere a unotăţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice.( Legea 60/1974)

Ordin 487/2001

MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 27 decembrie 2001

Reg. Com.

882/2004/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor

 

 

Dec. Com

2007/119/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 16 februarie 2007 de modificare a Deciziilor 2006/415/CE, 2006/416/CE și 2006/563/CE în ceea ce privește marca de identificare aplicabilă cărnii proaspete de pasăre

 

 

Dec. Com

2007/118/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 16 februarie 2007 de stabilire a normelor detaliate privind o marcă de identificare alternativă în conformitate cu Directiva 2002/99/CE a Consiliului

 

 

Dec Com

2003/71/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 ianuarie 2003 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la anemia infecţioasă a somonului în insulele Faeroe

 

Dec Com

2007/130/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 20 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2003/71/CE în vederea prelungirii perioadei de aplicare și de abrogare a Deciziei 2003/70/CE

 

Dec Com

2006/779/CE

 

Commission Decision of 14 November 2006 concerning transitional animal health control measures relating to classical swine fever in Romania

 

Dec Com

2007/82/CE

 

Commission Decision of 2 February 2007 on emergency measures suspending imports from the Republic of Guinea of fishery products intended for human consumption

 

Dir. Cons.

86/363/CEE

Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor alimentare de origine animală

Ordin 23/2007

M.of. 138/26.02.07

 

Dec Com

2007/148/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 2 martie 2007 privind abrogarea Deciziei 2006/694/CE de interzicere a introducerii pe piață a cașului fabricat

într-o lăptărie din Regatul Unit

 

Dec Com

2007/158/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 7 martie 2007 de modificare a Deciziilor 2003/804/CE și 2003/858/CE cu privire la importul de pești vii și moluște

destinate consumului uman, provenind din țările terțe enumerate în lista din Regulamentul (CE) nr.2076/2005

 

Dec Com

2003/804/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 14 noiembrie 2003 (1) de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a cerințelor de certificare pentru importul de moluște, de ouă și gameți de moluște în vederea creșterii, îngrășării, relocării sau consumului uman

Amendata de 2007/158

 

Dec Com

2003/858/CE

 

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2003 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a cerințelor de certificare care se aplică importului de pești de acvacultură vii, de icre și gameți ai acestora destinați creșterii, precum și de pești vii de acvacultură și de produse derivate destinate consumului uman

Amendata de 2007/158

 

Reg. Com.

2007/275/CE

 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 275/2007 AL COMISIEIdin 15 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1825/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat

 

Dec. Com.

2007/167/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 15 martie 2007 de derogare de la regulile de origine stabilite în Decizia 2001/822/CE a Consiliului, în ceea ce privește unele produse pescărești importate din Saint Pierre și Miquelon

 

Reg. Com.

1991/1538

 

Regulamentul (CEE) nr. 1538/91 al Comisiei din 5 iunie 1991 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului privind normele de comercializare a păsărilor de curte

 

Reg. Com.

1997/577/CE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 577/97 al Comisiei din 1 aprilie 1997 de stabilire a unor anumite norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile si a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecţia denumirilor folosite în comercializarea laptelui şi a produselor lactate

 

Reg. Com.

1997/2597/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 2597/97 al Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi al produselor lactate în ceea ce priveşte laptele de consum

 

Reg. Com.

1987/1898/CE

 

Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului din 2 iulie 1987 privind protecţia denumirilor laptelui şi produselor lactate folosite pentru comercializare

 

Reg. Com.

1990/2204/CE

 

Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 de stabilire a normelor generale suplimentare privind organizarea comună a pieţelor în sectorul laptelui şi produselor lactate în ceea ce priveşte brânzeturile

 

Reg. com.

1986/2429/CE

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei din 31 iulie 1986 privind procedura de stabilire a conținutului de carne al preparatelor și conservelor din carne de la subpoziția ex 16.02 B III b) 1 a nomenclatorului din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2184/86 al Comisiei

 

Reg. Com.

336/2007

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 336/2007 AL COMISIEI din 28 martie 2007 privind modificarea anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate, în ceea ce privește conținutul de grăsime de referință pentru România

 

Reg. Com.

333/2007

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 333/2007 AL COMISIEI din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor

de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 

Recom. Com.

2007/196

 

RECOMANDAREA COMISIEI din 28 martie 2007 privind monitorizarea prezenței furanului în produsele alimentare

 

Dec. Com.

2007/202

 

DECIZIA COMISIEI din 27 martie 2007 de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii, peștelui și laptelui din Polonia

 

 

Dec. Com.

2007/213

 

DECIZIA COMISIEI din 2 aprilie 2007 de modificare a Deciziei 2007/31/CE de stabilire a unor măsuri tranzitorii privind expedierea dinBulgaria către alte state membre a anumitor produse din sectorul cărnii și al laptelui reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

 

Dir. Cons.

2002/99/CE

 

ORDIN nr. 63/7.03.07 care stabileşte reguli de sănătate animala care reglementează producerea, prelucrarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animala destinate consumului uman

ORDIN nr. 63/7.03.07

M.of. nr. 233/4.04.07

 

 

Reg. Cons.

1907/90

 

REGULAMENTUL (CEE) nr. 1907/90 AL CONSILIULUI

din 26 iunie 1990 privind unele standarde de comercializare a ouălor

 

Reg. Com.

1688/2005

 

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1688/2005 AL COMISIEI din 14 octombrie 2005privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte garanţiile speciale în materie de salmonella pentru transporturile de anumite cărnuri şi ouă către Finlanda şi Suedia

 

Reg. Com.

2295/2003

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 2295/2003 AL COMISIEI din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului privind anumite norme de comercializare aplicabile ouălor

 

Reg. Cons.

1028/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1028/2006 AL CONSILIULUI din 19 iunie 2006 privind standardele de comercializare aplicabile oualor

 

Reg. Cons.

601/2004/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 601/2004 AL CONSILIULUI din 22 martie 2004 de stabilire a unor masuri de control aplicabile activitatilor de pescuit în zona care face obiectul Conventiei privind conservarea faunei si florei marine din Antarctica si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 3943/90, (CE) nr. 66/98 si (CE) nr. 1721/1999

 

Reg. Com.

1382/1987/CEE

REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 1382/87 din 20 mai 1987 privind modalitățile de aplicare legate de inspecția navelor de pescuit

 

Dec. Com.

2007/240

DECIZIA COMISIEI din 16 aprilie 2007 de stabilire a noilor certificate veterinare de introducere a animalelor vii, a materialului seminal, a embrionilor, a ovulelor și a produselor de origine animală pe teritoriul Comunității, în conformitate cu Deciziile 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,

2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE și 2006/168/CE

 

Reg. Com.

37/2005/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 37/2005 al Comisiei din 12 ianuarie 2005 privind monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport, din spațiile de antrepozitare și depozitare a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman

 

Dec. Com.

2007/330

DECIZIA COMISIEI din 4 mai 2007 de ridicare a interdicțiilor privind circulația anumitor produse de origine animală în insula Cipru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului și de stabilire a condițiilor privind circulația produselor respective

 

Reg. Com.

557/2007

REGULAMENTUL (CE) NR. 557/2007 AL COMISIEI din 23 mai 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului privind

standardele de comercializare aplicabile ouălor

 

 

ACORDURI INTERNATIONALE

Dec. Com.

2006/854/CE

 

 

DECIZIA COMISIEI din 26 iulie 2006 de aprobare, în numele Comunitatii Europene, a introducerii unor modificari la anexele V si VIII la Acordul dintre Comunitatea Europeana si Noua Zeelanda privind masurile sanitare aplicabile comertului cu animale vii si produse de origine animala

 

 

Reg. Com.

1881/2006/CE

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) NR. 1881/2006

Din 19 Decembrie 2006 care stabileşte nivele maxime pentru anumiţi contaminanti în alimente.

 

INSPECTII OFICIALE ÎN DOMENIUL NUTRITIEI ANIMALE

Reg.

882/2004/CE

 

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale effectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţia a animalelor

- HG 925/2005

M. Of. 804/5.09.2005

 

Dec. Com.

2006/677/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 29 septembrie 2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor

 

PRODUSE FARMACEUTICE

Reg. Com.

6/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 6/2006 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2006 de modificare a anexelor I si II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animala cu privire la dihidrostreptomicina, tosilcloramida de sodiu si Piceae turiones recentes extractum 

 

Reg. Com

205/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 205/2006 AL COMISIEI din 6 februarie 2006 de modificare a anexelor I si II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animala, cu privire la toltrazuril, dietilen glicol monoetileter si monooleat de polioxietilen sorbitan 

 

Reg. Com.

1055/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1055/2006 AL COMISIEI din 12 iulie 2006 de modificare a anexelor I si III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale de uz veterinar în alimentele de origine animala în ceea ce priveste flubendazolul si lasalocidul 

 

Reg. Com.

1231/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 1231/2006 AL COMISIEI din 16 august 2006 de modificare a anexelor I si II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animala în ceea ce priveste ceftiofurul, precum si monooleatul si trioleatul de polioxietilena sorbitan (Text cu relevanta pentru SEE) 

 

Reg. Com.

1451/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1451/2006 AL COMISIEI din 29 septembrie 2006 de modificare a anexelor I si II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animala în ceea ce priveste fluazuronul, nitritul de sodiu si peforelinul (Text cu relevanta pentru SEE) 

 

Reg. Com.

1729/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1729/2006 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2006 de modificare a anexelor I si III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animala în ceea ce priveste firocoxibul si triclabendazolul

 

Reg. Com.

1805/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1805/2006 AL COMISIEI din 7 decembrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animala în ceea ce priveste tiamfenicolul, fenvaleratul si meloxicamul 

 

REg. Com.

1831/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1831/2006 AL COMISIEI din 13 decembrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animala în ceea ce priveste doramectina

 

Reg. Cons.

2377/90/CEE

 

Regulamentul Consiliului (CEE) 2377/90 din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animala

 

Reg. Com.

2073/2005/CE

17

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005 AL COMISIEI din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare 

 

Reg. Com.

2074/2005/CE

 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 2074/2005 AL COMISIEI din 5 decembrie 2005 de stabilire a masurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si organizarea unor controale oficiale prevazute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 si (CE) nr. 854/2004 

 

Reg. Com.

2076/2005/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 2076/2005 AL COMISIEI din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispozitiilor tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 si (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European si ale Consiliului si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 si (CE) nr. 854/2004 

 

Reg. Com.

396/2005

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 23 februarie 2005 privind continuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare si hrana de origine vegetala si animala pentru animale si de modificare a Directivei 91/414/CEE 

 

 

Reg. Com.

178/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2006 AL COMISIEI din 1 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului prin întocmirea anexei I în care sunt prevazute produsele alimentare si hrana pentru animale al caror continut de reziduuri de pesticide face obiectul unor limite maxime 

 

Reg. Com.

401/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 401/2006 AL COMISIEI din 23 februarie 2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe si a metodelor de analiza pentru controlul oficial al continutului de micotoxine din produsele alimentare – origine non-animala si lapte pentru sugari 

 

Reg. Com.

1662/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 1662/2006 AL COMISIEI din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala

 

Reg. Com.

1663/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1663/2006 din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman

 

Reg. Com.

1664/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1664/2006 AL COMISIEI din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce priveste masurile de aplicare privind anumite produse de origine animala destinate consumului uman si de abrogare a anumitor masuri de aplicare

 

Reg. Com.

1666/2006/CE

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1666/2006 AL COMISIEI din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 de stabilire a dispozitiilor tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 si (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European si ale Consiliului 

 

Reg. Com.

287/2007/CE

 

Regulamentul (CE) nr. 287/2007 al Comisiei din 16 martie 2007 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitei maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimente de origine animală, în ceea ce privește ginseng, extractele standardizate și preparatele derivate (1)

 

 

RADIOACTIVITATE

Reg. Cons.

 

3954/87/CEE

 

 

 

 

REGULAMENTUL (EURATOM) Nr. 3954/87 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 1987 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactiva a alimentelor si a furajelor dupa un accident nuclear sau alta situatie de urgenta radiologica

 

 

Reg. Com.

944/89/CE

 

Regulamentul Comisiei (EURATOM) Nr 944/89 din 12 aprilie 1989 ce stabileste nivelurile maxime permise de contaminare radioactiva în alimentele de mica importanta dupa un accident nuclear sau alta situatie de urgenta radiologica

 

 

 

Reg. Com.

 

 

 

 

2219/89/CEE

 

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2219/89 AL CONSILIULUI din 18 iulie 1989 privind conditiile speciale de export al produselor alimentare si al furajelor dupa un accident nuclear sau în orice alta situatie de urgenta radiologica

 

 

Rec. Com.

03/274/CE

 

Recomndarea Comisiei din 14 Aprilie 2003 cu privire la protectia şi informarea publicului în legătură cu expunerea radioactivă continuă rezultată din contaminarea cu cesiu a anumitor produse alimentare de origine sălbatică  ca o consecinţă a accidentului de la centrala nucleară Chernobyl

 

 

 

CONSTRUCTII INSTITUTIONALE

Reg. Parl. Europ şi al Cons.

02/178/CE

 

REGULAMENTUL (CE) nr. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei în domeniul alimentelor, de înfiintare a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei alimentelor

 

 

Dec. Com.

04/210/CE

 

DECIZIA COMISIEI din 3 martie 2004 de instituire a comitetelor stiintifice în domeniul sigurantei consumatorilor, sanatatii publice si mediului

 

 

Dir. Cons.

93/5/CEE

 

Normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cerecetarea ştiinţifică a problemelor referitoare la alimente

-Ordin 161/4.07.2006

M. Of. 614/17.07.2006

 
DIVERSE

 

Reg. Com.

93/1848/CE

 

REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 1848/93 din 9 iulie 1993 de stabilire a modalitatilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2082/92 privind atestatele de specificitate ale produselor agricole si alimentare

 

 

 

 

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting